Monitor IT-dienstverlening derde kwartaal 2013

In het derde kwartaal van 2013 waren zowel de omzet als de prijzen van de IT-dienstverleners lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen was aanzienlijk hoger dan een jaar eerder maar iets lager dan in het voorgaande kwartaal. De ondernemers oordeelden voor het eerst in twee jaar per saldo positief over het economisch klimaat. Voor het vierde kwartaal van 2013 zijn de ondernemers alleen positief gestemd over de omzetontwikkeling.

Omzetontwikkeling IT-dienstverlenersnegatief

In het derde kwartaal van 2013 hebben de IT-dienstverleners 0,9 procent minder omzet behaald dan een jaar eerder. Deze omzetdaling is groter dan vorig kwartaal toen de daling slechts 0,2 procent bedroeg. De IT-dienstverleners presteerden minder dan overige zakelijke dienstverleners. Hun omzet nam in het derde kwartaal van 2013 met 0,3 procent af.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijsdaling IT-dienstverlening

In het derde kwartaal van 2013 waren de prijzen in de IT-dienstverlening 2,1 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsdaling was minder groot dan vorig kwartaal maar een stuk negatiever dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Toen was er met 0,1 procent nog sprake van een prijsstijging. In vergelijking met een jaar eerder is de prijsontwikkeling in de eerste drie kwartalen van dit jaar minder negatief.

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening (SBI 62) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening (SBI 62) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal faillissementen IT-dienstleners toegenomen

In het derde kwartaal van 2013 zijn er 58 IT-dienstverleners failliet gegaan. Dit is een toename van bijna 90 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Wel gingen er minder bedrijven failliet dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Sinds 2010 gingen er per kwartaal gemiddeld 41 bedrijven in de IT-dienstverlening failliet. In 2013 waren er tot en met het derde kwartaal meer faillissementen dan in voorgaande jaren.

Uitgesproken faillissementen  IT-dienstverlening (SBI 62)

Uitgesproken faillissementen  IT-dienstverlening (SBI 62)

Oordeel economisch klimaat verbeterd

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat de IT-dienstverleners per saldo meenden dat het economisch klimaat voor hun bedrijf was verbeterd. Voor het eerst in ruim twee jaar hadden de positieve oordelen de overhand. Een kwartaal eerder verwachtte per saldo nog ruim 20 procent een verslechtering.
De personeelssterkte is verder afgenomen in het derde kwartaal. De werkgelegenheid neemt volgens de ondernemers al drie jaar op rij af. Het oordeel over de orderpositie was aan het eind van het derde kwartaal nog altijd negatief, maar in mindere mate dan in voorgaande kwartalen. Per saldo vond 15 procent van de ondernemers de orderpositie (te) klein.

Oordeel en ontwikkelingen IT-dienstverleners (SBI 62)

Oordeel en ontwikkelingen IT-dienstverleners (SBI 62)

Hogere omzet verwacht in het vierde kwartaal

De omzetverwachting voor het vierde kwartaal is overduidelijk positief. Per saldo verwacht de helft van de ondernemers een toename van de omzet, terwijl ze gelijkblijvende afzetprijzen verwachten. Het is gebruikelijk dat ondernemers in de IT-dienstverlening een hogere omzet voorzien voor het vierde kwartaal. Het aantal ondernemers dat dit aangeeft is wel groter dan in voorgaande jaren.
Verder zijn de ondernemers in de IT-dienstverlening voor het vierde kwartaal 2013 voorzichtig. Zo wordt er nagenoeg geen verandering verwacht in het economisch klimaat. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers weer wat pessimistischer dan voorgaande twee kwartalen. De personeelssterkte zal per saldo bij één op de tien IT-dienstverleners afnemen.

Verwachtingen IT-dienstverleners (SBI 62)

Verwachtingen IT-dienstverleners (SBI 62)

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, SBI 2008

Monitor prijzen commerciële dienstverlening, derde kwartaal 2013

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten