Lokaal contract

Arbeidsovereenkomst op basis van het salarisniveau en de secundaire voorwaarden die in het betreffende buitenland voor een bepaalde functie gelden. De medewerker is belastingplichtig in het buitenland en deelt mee in (de kosten van) de lokale sociale voorzieningen en verzekeringen. De werkgever verstrekt geen of veel lagere vergoedingen voor verhuizen, huisvesting, schoolkosten voor kinderen, arbeidsbemiddeling voor een meereizende partner e.d.