Internationale school

Internationale scholen zijn particuliere onderwijsinstellingen die onderwijs geven aan leerlingen met een buitenlandse nationaliteit van wie de ouders over het algemeen tijdelijk in Nederland werken en wonen. Kinderen met Nederlandse ouders kunnen naar een internationale school gaan onder de voorwaarde dat ze eerder in het buitenland aan een dergelijke instelling onderwijs hebben gevolgd of dat op korte termijn gaan doen. Het onderwijsprogramma is zo opgezet dat leerlingen bij terugkeer naar het land van herkomst of bij verhuizing naar een ander land hun studie zonder aansluitproblemen kunnen vervolgen. De diploma’s zijn in Nederland erkend en geven het recht op verdere doorstroming in het regulier hoger onderwijs. De internationale scholen in Nederland volgen het Amerikaanse, Britse, Duitse, Franse, Indonesische of Japanse curriculum en onderwijssysteem. Nederland heeft ook twee scholen voor kinderen van medewerkers van respectievelijk EU-instellingen en de NAVO.