Aftrekposten ondernemers drukken belastbare winst met 30 procent

© ANP

De ruim 1 miljoen ondernemers die in 2012 winstaangifte hebben gedaan, voerden in totaal 5,12 miljard euro op aan ondernemersaftrek. Met 5,07 miljard euro kwam vrijwel het gehele bedrag voor rekening van de zelfstandigenaftrek. De aanvullende mkb-winstvrijstelling was goed voor nog eens 2,46 miljard euro. Daarmee bedroeg de belastbare winst nog maar 70 procent van de totale winst. Dit percentage bleef de afgelopen vijf jaren vrijwel constant.

Belastbare winst, ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling, 2008-2012

Belastbare winst, ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling, 2008-2012

Bijna drie kwart ondernemers komt in aanmerking voor ondernemersaftrek

Bijna 70 procent van alle ondernemers met een winstaangifte in 2012 kon, al dan niet volledig, gebruikmaken van de beschikbare ondernemersaftrek.Bijna 5 procent kon die aftrek niet realiseren omdat de winst negatief was. Het resterende kwart voldeed niet aan de voorwaarden van de belastingdienst.

Bij ondernemers jonger dan 25 jaar kwam 45 procent in het geheel niet aanmerking voor ondernemersaftrek, bij 65-plussers was dat 37 procent. In de tussenliggende leeftijdsgroepen was de situatie gunstiger en bedroeg dit percentage maximaal 30 procent. Anders dan bij de ondernemersaftrek heeft iedere ondernemer recht op mkb-winstvrijstelling.

 Realisatie ondernemersaftrek naar leeftijd ondernemer, 2012

 Realisatie ondernemersaftrek naar leeftijd ondernemer, 2012

Effect aftrek en vrijstelling bij jonge ondernemers relatief het grootst

De jongste ondernemers hebben relatief het meeste profijt van de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling, ondanks dat slechts 55 procent in aanmerking komt voor ondernemersaftrek. Voornaamste reden is dat zij beduidend minder winst boeken dan oudere ondernemers. Daarnaast komen zij vaker dan oudere ondernemers in aanmerking voor startersaftrek.

Op die manier verminderden de jongste ondernemers in 2012 hun belastbare winst met ruim de helft. De belastbare winst van de ondernemers van 25 tot 34 jaar verminderde met een derde deel. Het voordeel daalt verder met oplopende leeftijd licht naar een kwart bij ondernemers van 65 jaar en ouder. Dit laatste komt doordat dat 65-plussers slechts recht hebben op de helft van de zelfstandigenaftrek.

Belastbare winst, mkb-winstvrijstelling ondernemers- en startersaftrek naar leeftijd ondernemer, gemiddeld, 2012

Belastbare winst, mkb-winstvrijstelling ondernemers- en startersaftrek naar leeftijd ondernemer

Jeroen Nieuweboer

Bron: Ondernemersaftrek (maatwerktabel)