Ondernemersaftrek

Ondernemers hebben in de aangifte inkomstenbelasting recht op een aantal aftrekposten waarmee ze de belastbare winst kunnen verlagen. Deze zijn samengevoegd onder de term ondernemersaftrek.
De ondernemersaftrek bestaat uit:
- Zelfstandigenaftrek (in 2012 een vast bedrag van 7 280 euro, voor 2012 afhankelijk van hoogte van de winst); voor startende ondernemers wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met startersaftrek ter hoogte van 2 123 euro. Ondernemers die in het begin van het kalenderjaar 65 jaar zijn hebben recht op de helft van de zelfstandigenaftrek.
- Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
- Meewerkaftrek vanwege een partner die zonder vergoeding meewerkt in de onderneming
- Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
- Stakingsaftrek

De bedragen zijn gebaseerd op voorlopige cijfers 2012.