Verbredingsactiviteiten

Dit zijn activiteiten die niet tot de primaire agrarische productie worden gerekend en waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare productiemiddelen van het bedrijf (grond, arbeid, kapitaal, kennis). Voorbeelden van verbreding zijn verkoop aan huis, stalling van goederen of dieren, agrotoerisme, verwerking van landbouwproducten en zorglandbouw. Voor verbreding wordt ook wel de term multifunctionele landbouw gebruikt.

In toenemende mate worden de verbredingsactiviteiten ondergebracht in een afzonderlijke juridische eenheid. Hierdoor komen deze activiteiten buiten het waarnemingsgebied van de Landbouwtelling. Dit kan van invloed zijn op de geschetste ontwikkelingen.