Realisaties overige industrie: hout- en bouwmaterialenindustrie

In oktober 2013 was de omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie 2 procent lager dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag nam zowel het productie- als omzetvolume af. De branche deed haar producten tegen een lagere prijs van de hand.

Omzet, productie en afzetprijs (oktober 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (oktober 2013)

Minder omzet en afzet

De hout- en bouwmaterialenindustrie heeft in oktober 2013 minder omgezet ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. De omzetafname kwam volledig voor rekening van een lagere omzet op de binnenlandse markt. De binnenlandse omzet nam bijna 3,5 procent af, terwijl de omzet op de exportmarkt bijna 2,5 procent toenam. Oktober 2013 telde evenveel werkdagen als oktober 2012. De afzetprijzen daalden ten opzichte van dezelfde maand van het vorig jaar. De afzet per gemiddelde werkdag daalde met anderhalf procent.

Beide onderliggende branches hadden in oktober omzetafnames. In de houtindustrie lag het bedrag aan verkopen bijna 7 procent onder het niveau van dezelfde maand het jaar ervoor. In de bouwmaterialenindustrie bleef de omzetdaling beperkt tot een half procent.

Afzetprijs fractie lager

In oktober 2013 waren de producten van de hout- en bouwmaterialenindustrie een half procent goedkoper dan een jaar eerder. De prijsontwikkelingen in het binnenland daalde met ruim een half procent, op de exportmarkt bleven de prijzen vrijwel gelijk.

In de houtindustrie stegen de prijzen op de exportmarkt en daalden de prijzen op de nationale markt. In de bouwmaterialenindustrie bleven de prijzen op de nationale en internationale markt vrijwel gelijk aan die van oktober vorig jaar.

Minder productie

De gemiddelde dagproductie van de hout- en bouwmaterialenindustrie was in oktober 2013 bijna 2 procent kleiner dan in oktober het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches.

In januari 2014 (verslagmaand november 2013) worden de realisaties in de textiel-, kleding- en lederindustrie behandeld.

Branche                                                 Verslagmaand

Textiel-, kleding- en lederindustrie         november 2013, maart 2014, juli 2014

Papier- en grafische industrie               december 2013, april 2014, augustus 2014

Meubelindustrie                                      januari 2014, mei 2014, september 2014

Hout- en bouwmaterialenindustrie         februari 2014, juni 2014, oktober 2014