Nederlandse welvaartsniveau zakt naar vierde plaats in EU

Het welvaartsniveau in Nederland was in 2012 het op drie na hoogste in de Europese Unie. Daarmee is Nederland twee plaatsen op de ranglijst gezakt. In 2011 deelde Nederland nog de tweede plaats met Ierland en Oostenrijk, nu moet het deze landen voor laten gaan. De verschillen zijn echter klein. Luxemburg blijft met afstand het welvarendste land.

Welvaartsniveau (bbp per hoofd) in de Europese Unie, 2012

Welvaartsniveau (bbp per hoofd) in de Europese Unie, 2012

Het  welvaartsniveau - het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking dat rekening houdt met prijsverschillen tussen de landen - was in Luxemburg meer dan tweeënhalf keer zo groot als het EU-gemiddelde. Het hoge welvaartsniveau in Luxemburg wordt voor een belangrijk deel verklaard door het grote aantal personen dat werkt in Luxemburg, maar daar niet woont. In Oostenrijk, dat door gestage groei in het bbp per hoofd van de bevolking klom naar de tweede plaats op de lijst, ligt het welvaartsniveau 30 procent boven het gemiddelde. In Ierland is dat 29 procent en in Nederland ligt het 28 procent hoger. Roemenië en Bulgarije zijn het minst welvarend.

Rens Hendriks

Bron:
Eurostat, GDP per capita, consumption per capita and pricelevel indices