Monitor zakelijke diensten derde kwartaal 2013

In het derde kwartaal van 2013 heeft de zakelijke dienstverlening minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee heeft de lichte omzetstijging van vorig kwartaal niet doorgezet. Het aantal vacatures in de branche was even laag als in het tweede kwartaal en het aantal faillissementen was opnieuw hoog. Uit de conjunctuurenquête blijkt echter dat de stemming onder de zakelijke dienstverleners in het derde kwartaal minder somber was dan eerder dit jaar. Ook voor het vierde kwartaal van 2013 zijn de ondernemers minder pessimistisch gestemd.

Omzetkrimp zakelijke dienstverlening

De omzet van de zakelijke dienstverleners was in het derde kwartaal 0,3 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze krimp volgt op een lichte stijging in het tweede kwartaal. Tot en met het derde kwartaal is er in 2013 sprake van een omzetdaling van gemiddeld 0,4 procent. Een jaar eerder ging het aanzienlijk beter en nam de omzet in de eerste drie kwartalen met gemiddeld 1,7 procent toe.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Meeste branches in de min

Het grootste deel van de branches binnen de zakelijke dienstverlening kampte met een omzetdaling in het derde kwartaal. De omzet van architecten daalde het sterkst maar ook ondernemers in de fotografie en reclame zagen hun omzet fors afnemen. De overige zakelijke dienstverleners en de uitzendbranche deden de beste zaken en realiseerden respectievelijk 3,2 en 2,7 procent meer omzet dan een jaar eerder.

Iets meer vacatures (vervuld) dan in het tweede kwartaal

Er waren aan het einde van het derde kwartaal 17 duizend openstaande vacatures in de zakelijke dienstverlening. Dit zijn er iets meer dan een kwartaal eerder maar het aantal openstaande vacatures ligt nog altijd op het laagste niveau in de afgelopen tien jaar.
Ook het aantal ontstane en vervulde vacatures was iets hoger dan in het tweede kwartaal. Er ontstonden 27 duizend nieuwe vacatures in de zakelijke dienstverlening en er werden 27 duizend vacatures vervuld. Dit waren er 1000 meer dan in het tweede kwartaal.

Aantal vacatures zakelijke dienstverlening

Aantal vacatures zakelijke dienstverlening

Recordaantal faillissementen zakelijke dienstverlening

Het aantal faillissementen in de zakelijke dienstverlening was in het derde kwartaal even hoog als een kwartaal eerder. Er gingen 461 ondernemers failliet. Tot en met het derde kwartaal van 2013 gingen er bijna 300 bedrijven meer failliet dan in dezelfde periode van 2012.

Uitgesproken faillissementen zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N)

Uitgesproken faillissementen zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N)

Minder negatief over economisch klimaat, personeelssterkte en aantal orders

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat het economisch klimaat vond verslechteren, kleiner is dan een kwartaal eerder. Per saldo ervaarde nog maar 5 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het derde kwartaal. Een kwartaal eerder was dit nog 20  procent. De personeelssterkte nam bij per saldo 11 procent van de zakelijke dienstverleners af. Dit was voor de vierde achtereenvolgende keer een kleiner percentage dan een kwartaal eerder. Over de orderpositie waren de ondernemers nog altijd negatief. Wel oordeelden iets minder ondernemers dat zij de orderpositie als te klein beschouwden dan een kwartaal eerder.

Oordeel en ontwikkelingen zakelijke dienstverleners

Oordeel en ontwikkelingen zakelijke dienstverleners

Meer omzet en minder personeel verwacht in het vierde kwartaal

De zakelijke dienstverleners zijn voor het vierde kwartaal van 2013 minder pessimistisch gestemd. Per saldo verwacht nog maar 1 procent van de ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat. De omzetverwachting is fors verbeterd. Meer omzet is echter niet ongebruikelijk voor een vierde kwartaal.
Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers somberder dan een kwartaal eerder. De personeelssterkte zal naar verwachting bij per saldo 15 procent van de zakelijke dienstverleners afnemen. Er wordt weinig verandering in de prijzen verwacht.

Verwachtingen voor het lopende kwartaal zakelijke dienstverleners

Verwachtingen voor het lopende kwartaal zakelijke dienstverleners

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.