Monitor schoonmaakbranche derde kwartaal 2013

De schoonmaakbedrijven hebben in het derde kwartaal van 2013 minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de eerste omzetdaling na vijf kwartalen van groei. In vergelijking met het derde kwartaal van 2012 gingen er meer bedrijven failliet en was er veel minder vraag naar personeel in de schoonmaakbranche. Uit de conjunctuurenquête blijkt echter dat ondernemers in de schoonmaakbranche minder negatief oordeelden over het economisch klimaat en hun orderpositie dan in het tweede kwartaal van 2013. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal zijn voornamelijk negatief.

Eerste omzetdaling sinds begin 2012

De omzet bij de schoonmaakbedrijven nam met 0,5 procent licht af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de eerste daling na vijf kwartalen van omzetstijging. Het ging in de schoonmaakbranche iets slechter dan in de zakelijke dienstverlening als geheel. De omzet van de zakelijke dienstverleners daalde licht met 0,3 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Geen prijsveranderingen in het derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2013 stegen de prijzen van de schoonmaakdiensten met 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De prijsstijging is de afgelopen twee en een half jaar redelijk constant. In de schoonmaakbranche hangt een stijging van de tarieven grotendeels samen met loonsverhogingen ten gevolge van de cao.

Prijsontwikkeling schoonmaakbedrijven (SBI 812) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijsontwikkeling schoonmaakbedrijven (SBI 812) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Lichte stijging faillissementen

Na een lichte daling in het tweede kwartaal, nam het aantal faillissementen in het derde kwartaal weer toe. In totaal gingen er 32 bedrijven in de branche van de schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. over de kop. Dit is een iets groter aantal in dezelfde periode vorig jaar.

Uitgesproken faillissementen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Uitgesproken faillissementen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Nog steeds minder vraag naar personeel

In het derde kwartaal van 2013 was er fors minder vraag naar personeel dan in dezelfde periode van 2012. Vergeleken met het derde kwartaal van 2012 stonden er 1700 vacatures open. Dit is 20 procent minder dan vorig jaar. De arbeidsmarkt is wel iets dynamischer. Er kwamen 1000 meer nieuwe vacatures bij en er werden er 1000 meer vervuld dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Aantal openstaande en ontstane vacatures schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Aantal openstaande en ontstane vacatures schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Ondernemers oordeelden minder somber

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat minder ondernemers in de schoonmaakbranche vinden dat het economisch klimaat is verslechterd in het derde kwartaal van 2013. Per saldo ervaarde nog 10 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat. Een kwartaal eerder was dit nog ruim 30 procent. Bij 14 procent van de ondernemers nam de personeelssterkte af. Dat is iets meer dan in het derde kwartaal. Over de orderpositie zijn ondernemers in de schoonmaakbranche iets minder pessimistisch dan in voorgaande kwartalen. Per saldo ervaarde 18 procent dat de orderpositie (te) klein was in het derde kwartaal.

Ontwikkelingen en oordeel schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Ontwikkelingen en oordeel schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Vooruitzichten voor het vierde kwartaal nog somber

Voor het vierde kwartaal van 2013 zijn de verwachtingen van de ondernemers nog voornamelijk negatief. Per saldo verwacht 12 procent een verslechtering van het economisch klimaat. De ondernemers zijn pessimistischer gestemd over de werkgelegenheid dan voorgaande kwartalen. Per saldo 26 procent van de ondernemers verwacht dat de personeelssterkte zal afnemen. De vooruitzichten van de ondernemers in de schoonmaakbranche over de omzet zijn aanzienlijk minder negatief. De omzet zal niet of nauwelijks veranderen. Per saldo verwacht 10 procent van de ondernemers hogere prijzen in rekening  te brengen in het vierde kwartaal.

Verwachtingen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Verwachtingen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.