Verenigde Staten van Amerika: handelstekort fors toegenomen

Nederland heeft in 2012 voor 26,4 miljard euro aan goederen uit de VS van Amerika ingevoerd. Dit is 12 procent meer dan in 2011. Het tekort op de handelsbalans nam met ruim 2 miljard euro toe tot 6,1 miljard euro.

Handel met VS van Amerika, 2012
2013-vs-van-amerika-g1

Meer gasolie tegen hogere prijs ingevoerd

De invoer van minerale brandstoffen nam in 2012 met 28 procent tot 3,8 miljard euro. Er werd onder meer 500 miljoen kilogram meer gasolie geïmporteerd. De gemiddelde prijs van 0,73 eurocent was 7 eurocent hoger dan in 2011.
Daarnaast steeg de invoer van steenkool en cokes tot 0,6 miljard euro (38 procent). Ook haalde Nederland voor 2,9 miljard euro aan aardolieproducten uit de VS, een stijging van 32 procent. 

VS levert 27 procent meer medicinale en farmaceutische producten

Nederland voerde in 2012 voor 3,2 miljard euro aan medicinale en farmaceutische producten uit de VS in. Dit is 27 procent meer dan in 2011 maar slechts de helft van de invoer in 2010. Met een aandeel van bijna een kwart is de VS de belangrijkste leverancier van deze producten, gevolgd door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Invoer uit de VS van Amerika, 2012
2013-vs-g2

Uitvoer minerale brandstoffen bijna verdubbeld

In 2012 is de uitvoerwaarde van minerale brandstoffen met ruim 1,5 miljard euro gestegen tot 5,1 miljard euro. Deze uitvoer bestond voor 97 procent uit aardolieproducten. De exportwaarde daarvan nam toe tot 4,9 miljard euro, een stijging van 47 procent.
De geëxporteerde hoeveelheid stookolie en gasolie nam af met respectievelijk 308 miljoen kilogram en 114 miljoen kilogram, terwijl de uitvoer van lichte oliën steeg met 246 miljoen kilogram.

Uitvoer naar de VS van Amerika, 2012
2013-vs-g3

Wiel Packbier

Bron: StatLine