Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van november 2013 laat een optimistisch beeld zien in de transportmiddelenindustrie. De productie is toegenomen en de verwachtingen voor de productie in de komende drie maanden zijn nog altijd uiterst optimistisch. De ondernemers zijn eveneens optimistisch over het economisch klimaat, hoewel het optimisme iets kleiner is dan een maand eerder. Ook de werkgelegenheid zal in de komende maanden worden uitgebreid.

Werkvoorraad neemt iets af

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode augustus – oktober toegenomen ten opzichte van de periode mei –juli. Ook de productie is in deze periode toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, komt in november uit op 110,5, iets lager dan een maand eerder. Het oordeel over de omvang van de orderpositie is desondanks minder negatief. Met name het oordeel over de buitenlandse orderpositie verbeterde. De voorraden gereed product liggen op een iets te laag niveau.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

 Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verbetering economisch klimaat verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers positief gestemd, maar iets minder dan een maand eerder. Eén op de vier ondernemers verwacht een hogere productie in de komende drie maanden. De personeelsomvang wordt volgens de ondernemers in de komende drie maanden groter. Per saldo 5 procent van de ondernemers verwacht personeel aan te nemen. De afzetprijzen zullen naar verwachting stijgen.

Verwachting voor november 2013 tot en met januari 2014

Verwachting voor november 2013 tot en met januari 2014