Oordeel en verwachtingen overige industrie: meubelindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van november 2013 laat een weer wat somberder beeld zien in de meubelindustrie. De orderontvangsten zijn afgenomen, de productie daarentegen is toegenomen. De werkvoorraad is afgenomen en de verwachtingen voor komende maanden zijn negatief. De meubelindustrie maakt, in termen van omzet, slechts één procent uit van de totale industrie.

Werkvoorraad afgenomen

Volgens de ondernemers in de meubelindustrie zijn de orderontvangsten in de periode augustus -oktober afgenomen ten opzichte van de periode mei – juli. De productie is in deze periode echter toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, daalde en kwam in november uit op 74,4. De ondernemers in deze branche beoordelen de omvang van hun orderportefeuille als te klein. De voorraden eindproduct worden nog altijd als te groot beoordeeld, maar in iets mindere mate dan in oktober.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Sombere verwachtingen

De ondernemers zijn in november pessimistischer in hun verwachtingen, dan vorige maanden. Ze verwachten een afnemende productie in de komende maanden. Daarbij denken ze eveneens minder in te gaan kopen bij hun leveranciers. De afzetprijzen zullen naar verwachting nagenoeg gelijk blijven. Verder wordt er een flinke krimp van de werkgelegenheid voorzien. Ook over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers uiterst pessimistisch.

Verwachting voor november 2013 tot en met januari 2014

Verwachting voor november 2013 tot en met januari 2014

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand één van de vier onderstaande branches. In december zullen de oordelen en verwachtingen van de Textiel-, kleding- en lederindustrie worden weergegeven.
Branche                                                                      Verslagmaand
Hout- en bouwmaterialenindustrie                             december 2013, april 2014
Textiel-, kleding- en lederindustrie                              januari 2014, mei 2014
Papier- en grafische industrie                                    februari 2014, juni 2014
Meubelindustrie                                                           maart 2014, juli 2014