Regeling privégebruik auto van de zaak

Vanaf 2006 wordt de financiële administratie van de wettelijke regeling ‘auto van de zaak’ via de loonbelasting afgehandeld. Op deze wijze zijn de werkgevers verantwoordelijk voor het gebruik van de regeling en kan de overheid de regeling eenvoudig uitvoeren en controleren

Als een werknemer meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden rijdt met een auto van de zaak, wordt het privégebruik door de overheid beschouwd als loon in natura. Dit wordt verrekend door een bedrag op te tellen bij het belastbaar inkomen van de werknemer. Zelfstandigen worden in dit artikel buiten beschouwing gelaten.

De gegevens over de werkgeversbijdrage privégebruik auto van de zaak en de werknemersbijdrage zijn afkomstig van de belastingdienst en worden verwerkt in de Statistiek Werkgelegenheid en Lonen (SWL) van het CBS.