Bijtellingspercentage

Het standaard tarief voor de bijtelling bij het loon is 25 procent van de cataloguswaarde van de auto, maar dit percentage kan lager zijn, afhankelijk van wetgeving en milieunormen, zoals de CO2-uitstoot. Daarnaast kan de werkgever een bijdrage aan de werknemer vragen voor het privégebruik van de auto van de zaak.

De belastbare waarde voor het privégebruik van de auto van de zaak komt tot stand door de werkgeversbijdrage te verminderen met de bijdrage van de werknemer.

Getallenvoorbeeld, uitgaande van een bijtelling van 14 procent: de waarde van de auto van de zaak is 50 000 euro. De waarde van privégebruik is 14 procent hiervan, 7 000 euro. De werknemer betaalt een eigen bijdrage van 1 680 euro. De belastbare waarde privégebruik auto van de zaak is dan 7 000 min 1 680 = 5 320 euro. Dit bedrag wordt bij het belastbaar loon van de werknemer opgeteld.