Internationale handel en beëindiging werkverband in Nederland

In het twaalfde hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 wordt de kans op het beëindigen van een baan in verband gebracht met verschillende internationaliseringskenmerken van de werkgever en de sector waarin men werkt. De resultaten laten zien dat de invloed van deze kenmerken voor wat betreft de kans op de beëindiging van een baan relatief klein is. Er is geen bewijs gevonden dat het effect van internationaliseringskenmerken van de werkgever en de sector systematisch verschillen in de afzonderlijke provincies. Wel laten de resultaten zien dat de effecten van internationalisering op een andere manier uitwerken op werknemers met verschillende vaardigheidsniveaus. Een hoge importpenetratie-ratio hangt met name samen met baanverlies voor mensen met lagere lonen. Ook werknemers met lagere lonen die werken in een export-intensieve sector worden geconfronteerd met een hogere kans op de beëindiging van hun baan dan hoogbetaalde werknemers.