Bijgeplaatste zonnestroom

Het CBS baseert zich voor de cijfers over de bijgeplaatste zonnepanelen op informatie van importerende leveranciers van zonnepanelen. Begin 2013 heeft het CBS een enquête gestuurd aan een kleine 200 importerende leveranciers van zonnepanelen met de vraag hoeveel panelen ze op de Nederlandse markt hebben afgezet. Resultaten uit deze enquête, aangevuld met telefonische interviews van nieuwe bedrijven, zijn gebruikt voor de voorlopige cijfers over 2012 die in mei 2013 werden gepubliceerd.

In de loop van 2013 bleek op basis van informatie van de heer Segaar van PolderPV en 'Het overzicht aanbieders zonnepanelen op De Duurzame Energie Wiki', dat er veel meer mogelijke importerende leveranciers zijn in de zich snel ontwikkelende markt. Al deze 700 leveranciers zijn in de herfst van 2013 benaderd met de vraag of ze zelf importeerden, wie hun eventuele Nederlandse toeleveranciers waren en hoeveel ze in 2012 van de eigen import op de Nederlandse markt hebben afgezet. Het bleek dat deze nieuwe leveranciers goed waren voor ongeveer 25 megawatt extra afzet. Dat heeft geleid tot de in de tekst genoemde bijstelling van 195 naar 220 megawatt.

Het aantal importeurs van zonnepanelen groeit sterk. In 2010 waren er ongeveer 35 bedrijven die zonnepanelen importeerden en verkochten in Nederland. In 2011 waren dat er al ruim 100, in 2012 330. Het gaat dan veelal om kleinere bedrijven die panelen importeren uit China, België en Duitsland. Veel van de 700 mogelijke importerende leveranciers van zonnepanelen importeren dus niet zelf, maar betrekken de panelen van andere Nederlandse bedrijven.