Paren met kinderen bewonen de duurste woningen

Paren met kinderen bewonen vaker een woning  met een WOZ-waarde boven 300 duizend euro dan andere typen huishoudens. Begin 2012 bewoonde 30 procent van deze huishoudens een woning uit dit segment. Regionaal zijn er flinke verschillen. In Noord Brabant en Utrecht komt het percentage uit op 40 procent.

30 procent van de paren met kinderen bewoont dure woning  

Van de paren met kinderen bewoont 30 procent een woning met een WOZ-waarde boven 300 duizend euro. Dit percentage ligt bij de andere typen huishoudens lager. Slechts 10 procent van de paren met kinderen woont in een woning met een WOZ-waarde van minder dan 150 duizend euro. Bij paren zonder kinderen gaat het om 16 procent, en eenouderhuishoudens en eenpersoonshuishoudens komen uit op respectievelijk 30 en 40 procent.
Dat paren met kinderen vaker in duurdere woningen wonen, komt mogelijk doordat het veelal om tweeverdieners gaat die de hogere huur- of hypotheeklasten kunnen opbrengen. De komst van kinderen is daarbij vaak de aanleiding om groter te gaan wonen.

Samenstelling huishoudens en WOZ-waarde bewoonde woningen, 1 januari 2012
Samenstelling huishoudens en WOZ-waarde bewoonde woningen, 1 januari 2012

Paren met kinderen bewonen duurdere woning vooral in Noord-Brabant en Utrecht    

Paren met kinderen in woningen vanaf 300 duizend euro zijn relatief het vaakst te vinden in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Van de paren met kinderen in deze provincies woont 40 procent in een duurder huis. In deze provincies wonen relatief weinig paren met kinderen in een woning onder de 150 duizend euro.
In Groningen ziet deze verdeling er heel anders uit. Daar woont 29 procent van de paren met kinderen in een woning onder de 150 duizend euro, 16 procent bewoont een woning met een WOZ-waarde van meer dan 300 duizend euro.

WOZ-waarde woningen bewoond door paren met kinderen, 1 januari 2012
WOZ-waarde woningen bewoond door paren met kinderen, 1 januari 2012  

Bron: CBS

Jérôme van Biezen

Bron: StatLine 
Bewoonde woningen; huishoudens, leeftijd, WOZ-waarde, regio, 1 januari