Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van oktober 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie minder negatief is dan een maand eerder. De oordelen verbeterden iets en de verwachtingen voor de komende drie maanden waren minder negatief tot positief.

Ondernemers iets minder negatief over orderpositie

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode juli – september iets lager dan in de periode april – juni. De productie is licht toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in oktober nagenoeg onveranderd uit op 101,5. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie beoordelen de ondernemers als klein, gelet op de tijd van het jaar. Deze oordelen zijn minder negatief dan de oordelen in de vorige maand. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde in oktober.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Onvoldoende vraag blijft grootste probleem

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het derde kwartaal van 2013 op de binnenlandse afzetmarkt verslechterd. Op de buitenlandse afzetmarkten verbeterde deze licht. Voor de afzet op de buitenlandse afzetmarkten zijn de verwachtingen dan ook positief. De bezettingsgraad van de productie-installaties lag in oktober op 77,3 procent, nagenoeg gelijk aan die van drie maanden eerder. De ondernemers vinden de omvang productiecapaciteit in oktober niet te groot of te klein. Het aantal ondernemers dat aangeeft dat onvoldoende vraag de productie belemmert steeg van 15 procent in juli tot 17 procent in oktober.

Stijging verkoopprijzen verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers neutraal, terwijl ze vorige maand nog licht optimistisch waren. De ondernemers voorzien een kleine groei van de productie en daarbij denken ze ook wat meer inkooporders te plaatsen. Verder verwachten ze een lichte stijging van de afzetprijzen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers iets minder negatief dan in de voorgaande maand. Per saldo 6 procent verwacht minder personeel in te zetten.

Verwachting voor oktober tot en met december 2013

Verwachting voor oktober tot en met december 2013