Ondersteunende activiteiten

Ondersteunende activiteiten (aanvullende activiteiten) worden verricht om de productie van goederen en/of de levering van diensten voor de markt of voor derden door het bedrijf mogelijk te maken en/of te faciliteren. Het resultaat van de ondersteunende activiteiten is niet direct voor de markt of voor derden bestemd.

De volgende ondersteunende functies worden in dit onderzoek onderscheiden:

Distributie en logistiek: transportactiviteiten, opslag- en afhandeling van bestellingen.

Marketing en verkoopdiensten, after-sales diensten inclusief help desks en telefonische (informatie)centra: marktonderzoek, adverteren, directe marketing activiteiten (telemarketing), tentoonstellingen, beurzen en andere marketing- of verkoopdiensten. Ook callcenterdiensten en after-salesdiensten, zoals telefonische (informatie)centra en andere klantenondersteunende diensten vallen onder deze categorie.

ICT diensten: IT-diensten en telecommunicatie. IT-diensten bestaan uit hardware en software advisering (consultancy), maatwerk-software, verwerking van gegevens en dienstverlening met betrekking tot databases, onderhoud en reparatie, web-hosting, en overige computer- en gerelateerde informatiediensten. Standaard software- en hardwarepakketten vallen hier niet onder.

Administratieve en management diensten: juridische dienstverlening, boekhouding, financiële administratie, accountantsdiensten, business management en advisering (consultancy), personeelsmanagement (bijvoorbeeld training en opleiding, werving en selectie, voorziening in tijdelijk personeel, loonadministratie, medische en arbodiensten), financiële en verzekeringsdiensten, inkoop.

Research & Development, ingenieursdiensten en gerelateerde technische diensten: onderzoek en ontwikkeling, ingenieursdiensten en gerelateerde technische advisering (consultancy), technische keuring, analyse en certificering. Ook ontwerpdiensten vallen onder deze categorie.

Overige ondersteunende activiteiten: alle andere activiteiten die niet eerder genoemd zijn, inclusief productie van goederen als secundaire activiteit voor dienstenleverende bedrijven.