Hoofdactiviteit

Dit is de primaire activiteit van het bedrijf. Het omvat de productie van goederen of levering van diensten die bestemd zijn voor de markt of voor derden en waarmee het bedrijf inkomen verwerft. Ook andere (secundaire) activiteiten kunnen hieronder vallen indien het bedrijf deze als haar hoofdactiviteit beschouwt.