Grote bedrijven

Voor dit onderzoek is een steekproef van 2182 bedrijven getrokken uit de populatie bestaande uit 4560 bedrijven in de niet-financiële economische sectoren (SBI sectoren B t/m N, exclusief K) met 100 of meer werkzame personen. Het betreft een niet-verplichte vragenlijst. De respons bestaat uit 1 370 bedrijven (63 procent).