Flinke stijging areaal tomaten, minder paprika's

In 2013 is het areaal tomaten gestegen ten opzichte van 2012 met 80 hectare tot 1 770 hectare. De stijging komt vooral door de toename van het areaal trostomaten. Het areaal paprika’s daalde met 70 hectare tot 1 240 hectare. Het totale areaal groenten onder glas nam in 2013, na een flinke daling in 2012, weer licht toe tot 4 890 hectare.

Mutatie arealen enkele glasgroenten 2012-2013*

tomaten 2013

Toename areaal groenten onder glas vooral door trostomaten

De toename (+0,4%)  in het areaal glasgroenten komt vooral door een grotere oppervlakte aan trostomaten en losse tomaten. Het areaal cherrytomaten nam echter sterk af. Naast tomaten steeg alleen het areaal "overige glasgroenten" met bijna 5 procent tot 430 hectare. Het areaal paprika’s nam af tot 1 240 hectare door daling van het areaal rode paprika en gele paprika. Het areaal groene en overige paprika’s bleef gelijk. Ook de oppervlakten van andere groenten onder glas, zoals aubergine en komkommer, bleven gelijk.

Ontwikkeling areaal enkele glasgroenten 2000 – 2013* 

glasgroenten 2013

Tomaat grootste stijger sinds 2000

Het areaal tomaten is in de periode 2000 - 2013 met 57 procent gestegen en is daarmee de snelste stijger onder de glasgroenten. Alleen in 2012 nam het areaal iets af. Sinds 2000 is het areaal groenten onder glas met 16 procent gestegen. De oppervlakte komkommer schommelt licht door de jaren heen. Met 620 hectare is het areaal komkommer in 2013 zes procent kleiner dan in 2000.

Renzo Ghianni

StatLine