Realisaties: transportmiddelenindustrie

De omzet in de transportmiddelenindustrie is in juli 2013 ruim 3,5 procent lager dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Het productie- en verkoopvolume per gemiddelde werkdag namen eveneens af. De waarde van de ontvangen orders was een stuk hoger en de afzetprijzen zijn in juli licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de transportmiddelenindustrie was in het tweede kwartaal van 2013 bijna 8 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2013)

Omzetafname houdt aan

De transportmiddelenindustrie heeft in juli 2013 weer minder omgezet dan een jaar eerder. Sinds september 2012 laat deze branche maandelijks een omzetafname zien ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor. De omzet op de binnenlandse markt nam in juli nog toe met ruim 2 procent, terwijl de omzet op de exportmarkt met bijna 6 procent afnam. De totale omzet kwam hiermee op een afname van ruim 3,5 procent.

Met iets hogere afzetprijzen en een werkdag meer dan in juli 2012 kwam de afzet per gemiddelde werkdag in juli dit jaar uit op een afname van bijna 9 procent.

Orderontvangsten flink gestegen

De transportmiddelenindustrie heeft in juli 2013 flink meer orders ontvangen dan in dezelfde maand vorig jaar; de waarde ervan nam met bijna 65 procent toe. De waarde van de orderontvangsten op de binnenlandse markt was 25 procent hoger dan vorig jaar. Buiten de landsgrenzen namen de orderontvangsten zelfs met ruim 75 procent toe vergeleken met vorig jaar.

Prijzen blijven licht stijgen

In juli 2013 zijn de afzetprijzen in de transportmiddelenindustrie bijna 1 procent gestegen ten opzichte van juli vorig jaar. Op de binnenlandse markt bleven de prijzen vrijwel gelijk. De prijzen doorberekend aan buitenlandse klanten stegen 1 procent. Sinds februari 2010 laat de transportmiddelenindustrie maandelijks een prijsstijging zien ten opzichte van het jaar ervoor.

Wederom productieafname

De gemiddelde dagproductie in de transportmiddelenindustrie was in juli 2013 ruim 6 procent lager dan in juli 2012. Het productievolume per gemiddelde werkdag laat sinds januari dit jaar maandelijks een afname zien ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de transportmiddelenindustrie was in het tweede kwartaal van 2013 bijna 8 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Al zes kwartalen laat de toegevoegde waarde een krimp zien ten opzichte van het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)