Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van september 2013 laat een optimistisch beeld zien in de transportmiddelenindustrie. De productie is toegenomen en de verwachtingen voor de productie in de komende drie maande zijn uiterst optimistisch. De ondernemers zijn eveneens zeer optimistisch over het economisch klimaat. Ook de werkgelegenheid zal in de komende maanden fors worden uitgebreid.

Werkvoorraad neemt toe

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode juni – augustus flink  toegenomen ten opzichte van de periode maart -mei. Ook de productie is in deze periode toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, komt  in september  uit op 110,9, ruim 10 procentpunten hoger dan een maand eerder. Het oordeel over de omvang van de orderpositie is dan ook minder negatief. Met name het oordeel over de totale orderpositie verbeterde. De voorraden gereed product liggen op een iets te hoog niveau.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verbetering economisch klimaat verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers positief gestemd. Bijna één op de twee ondernemers verwacht een hogere productie in de komende drie maanden. Daarbij verwachten ze eveneens een flinke toename van hun inkooporders. De personeelsomvang wordt volgens de ondernemers in de komende drie maanden groter.  Eén op de drie ondernemers verwacht personeel aan te zullen nemen. De afzetprijzen zullen naar verwachting eveneens stijgen.

Verwachting voor september tot en met november 2013

Verwachting voor september tot en met november 2013