Monitor zakelijke diensten tweede kwartaal 2013

Op 2 oktober 2013 is in dit artikel de grafiek met de omzetontwikkeling aangepast. Deze aangepaste versie toont nu de juiste waarden voor de omzetontwikkeling in de eerste drie kwartalen van 2012. Verder stond in de laatste zin van de alinea boven de eerste figuur vermeld dat de omzetontwikkeling in de eerste helft van 2012 gemiddeld 2 procent bedroeg. Dit moet zijn: gemiddeld 1 procent.

In het tweede kwartaal van 2013 heeft de zakelijke dienstverlening meer omgezet dan in dezelfde periode  een jaar eerder. Hiermee heeft de omzetdaling van de voorgaande twee kwartalen niet doorgezet. Het aantal vacatures in de branche was historisch laag en het aantal faillissementen is verder toegenomen. De stemming onder de zakelijke dienstverleners was somber in het tweede kwartaal. Ook voor het derde kwartaal van 2013 zijn de ondernemers overwegend pessimistisch gestemd.

Kleine omzetgroei zakelijke dienstverlening

De omzet van de zakelijke dienstverleners is in het tweede kwartaal 0,3 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze kleine toename volgt op twee kwartalen waarin de omzet afnam. In de eerste helft van 2013 is er sprake van een omzetdaling van gemiddeld 0,4 procent. Een jaar eerder nam de omzet met gemiddeld 1 procent toe in de eerste helft van het jaar.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Wisselend beeld zakelijke dienstverleners

Het beeld binnen de zakelijke dienstverlening was wisselend in het tweede kwartaal. Bedrijven in de reis-, managementadvies- en schoonmaakbranche deden de beste zaken en realiseerden een omzettoename ten opzichte van een jaar eerder. De uitzend-, reclame- en architectenbranche zagen hun omzet afnemen.

Aantal openstaande vacatures bijzonder laag

Er waren aan het einde van het tweede kwartaal 16,5 duizend openstaande vacatures in de zakelijke dienstverlening. Het aantal vacatures lag hiermee op het laagste niveau in de afgelopen tien jaar.
Ook het aantal ontstane en vervulde vacatures is laag: in het tweede kwartaal van 2013 ontstonden er 26 duizend nieuwe vacatures in de zakelijke dienstverlening en werden er 26 duizend vervuld. Een jaar eerder werden er in het tweede kwartaal 27 duizend vacatures vervuld.

Aantal vacatures zakelijke dienstverlening

Aantal vacatures zakelijke dienstverlening

Recordaantal faillissementen zakelijke dienstverlening

Het aantal faillissementen in de zakelijke dienstverlening is in het tweede kwartaal verder toegenomen. Er gingen in totaal 460 ondernemers failliet. Dit recordaantal is 60 meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Over heel 2012 bedroeg het aantal faillissementen onder zakelijke dienstverleners 1383.

Uitgesproken faillissementen zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N)

Uitgesproken faillissementen zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N)

Verslechtering economisch klimaat en krimp personeelssterkte zakelijke dienstverlening

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat het economisch klimaat vond verslechteren, kleiner is dan een kwartaal eerder. Toch ervaarde per saldo nog altijd een vijfde van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het tweede kwartaal van 2013. De personeelssterkte nam bij per saldo 18 procent van de zakelijke dienstverleners af. Dit was voor de tweede achtereenvolgende keer een kleiner aantal dan een kwartaal eerder. Over de orderpositie waren de ondernemers nog altijd fors negatief. Per saldo beoordeelde 29 procent van de ondernemers deze als (te) klein.

Oordeel en ontwikkelingen zakelijke dienstverleners (SBI sectie M-N)

Oordeel en ontwikkelingen zakelijke dienstverleners

Lagere omzet verwacht in het derde kwartaal

De ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn voor het derde kwartaal van 2013 pessimistisch gestemd. De groep ondernemers die een verdere verslechtering van het economisch klimaat verwacht, is iets groter geworden. Ook is de omzetverwachting fors verslechterd. Vorig kwartaal verwachtte per saldo ruim 15 procent van de zakelijke dienstverleners een toename van de omzet terwijl nu per saldo vijf procent een afname voorziet.

Ook over de werkgelegenheid in het derde kwartaal van 2013 zijn de ondernemers iets somberder dan een kwartaal eerder. De personeelssterkte zal naar verwachting bij per saldo 12 procent van de zakelijke dienstverleners afnemen.

Verwachtingen voor het lopende kwartaal zakelijke dienstverleners (SBI sectie M-N)

Verwachtingen voor het lopende kwartaal zakelijke dienstverleners

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.