Monitor reclamebranche tweede kwartaal 2013

Op 2 oktober 2013 is in dit artikel de grafiek met de omzetontwikkeling aangepast. Deze aangepaste versie toont nu de juiste waarden voor de omzetontwikkeling in de eerste drie kwartalen van 2012.

In het tweede kwartaal van 2013 is de omzet van het reclamewezen wederom gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De daling was iets kleiner dan voorgaand kwartaal. Het aantal faillissementen in de branche steeg naar het hoogste niveau sinds 2009. Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het economisch klimaat volgens de ondernemers in het tweede kwartaal verder verslechterd is. Ook de verwachtingen voor het derde kwartaal zijn somber. Per saldo verwacht men een slechtere economische situatie die negatief zal uitwerken op de omzet en werkgelegenheid.

Nog steeds omzetdaling

De dalende trend die in het tweede kwartaal van 2011 begon, heeft doorgezet. Ten opzichte van een jaar eerder is de omzet in het tweede kwartaal met 5,5 procent gedaald. Wel is de daling minder dan een kwartaal eerder. Hiermee presteerde de reclamebranche slechter dan de zakelijke dienstverlening als geheel, die na twee kwartalen van krimp in het tweede kwartaal met 0,3 procent een lichte groei laat zien.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal faillissementen reclamewezen en marktonderzoek weer gestegen

Dat het met de  branche niet goed gaat, valt ook af te lezen aan het aantal faillissementen. Het aantal ondernemingen dat failliet ging in het  reclamewezen en marktonderzoek, steeg in het tweede  kwartaal naar 71. Dit is het hoogste aantal in meer dan drieënhalf jaar.

Faillissementen reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Faillissementen reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Verslechterd economisch klimaat

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat per saldo meer ondernemers menen dat het economisch klimaat is verslechterd. Wel is dit aantal kleiner dan een kwartaal eerder, waardoor aan een stijgende trend nu een einde lijkt te komen. Ook het oordeel over de orderpositie was in het tweede kwartaal minder slecht dan in het voorafgaande kwartaal. Per saldo vond 20 procent van de ondernemers de orderpositie (te) klein. Een kwartaal eerder was dit 28 procent. Het oordeel over de  personeelssterkte is ten opzichte van het  vorige kwartaal wel verslechterd. Bij per saldo 16 procent van de bedrijven kromp het aantal werknemers. Dit was de vierde verslechtering op rij.

Ontwikkelingen en oordeel reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Ontwikkelingen en oordeel reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Lagere omzet, minder personeel

De ondernemers zijn voor het derde kwartaal nog pessimistischer gestemd dan vorig kwartaal. Alleen over de werkgelegenheid is men minder negatief dan een kwartaal eerder.  Zo verwachten per saldo meer ondernemers een verslechterd economisch klimaat en een daling van de afzetprijzen. Opvallend is de omslag van de omzetverwachting. Waar vorig kwartaal de ondernemers per saldo nog een toename van de omzet verwachtten, is dit nu omgeslagen in een afname. Een negatieve omzetverwachting voor een derde kwartaal is niet ongebruikelijk voor deze branche.

Verwachtingen reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Verwachtingen reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.