Statistisch Bulletin nr. 33

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Internationale handel, Prijzen.