Automobilist het snelst op plaats bestemming

Op vrijwel alle afstanden was de auto in 2011 het snelst. Op afstanden tot vijf kilometer zijn mensen die de fiets of bromfiets kiezen bijna even snel als met de auto. Met de bus, tram of metro kost een reis over deze afstand ongeveer twee keer zoveel tijd. De trein wordt vooral gepakt voor langere afstanden; de gemiddelde verplaatsingsafstand met de trein is 48 km tegen 18 km met de auto. Mannen leggen per verplaatsing een langere afstand af dan vrouwen, maar vrouwen gaan vaker op pad.

Fietser op korte afstanden sneller dan OV gebruiker

Wie voor afstanden tot 7,5 km de fiets neemt, doet hier gemiddeld minder lang over dan wie voor deze korte afstanden kiest voor de bus, tram of metro als hoofdvervoerwijze. Bij langere afstanden doet de fietser er langer over dan de openbaarvervoergebruiker. Afstanden tot 5 kilometer worden met de auto in ongeveer 9 minuten afgelegd, terwijl de reiziger die gebruik maakt van de bus, tram of metro over deze korte verplaatsingen gemiddeld 23 minuten doet.
Deze reistijden gelden voor de totale verplaatsing. Wanneer het grootste deel van de verplaatsing met het openbaar vervoer gaat, worden ook de wachttijd op halte of station en de tijd om naar de halte te komen, tot de reistijd gerekend. Bij verplaatsingen met de auto wordt bijvoorbeeld ook de tijd dat men stil staat in de file meegenomen. 

Gemiddelde reisduur per afstandsklasse naar hoofdvervoerwijze, 2011
Grafiek reisduur naar afstandklasse

Afstanden tot 1 km loopt men meestal, bij afstanden tussen de 1 en 5 km kiest men meestal voor de fiets. Voor langere afstanden is de auto favoriet. Het openbaar vervoer en de bromfiets worden relatief weinig gebruikt. Als men met de trein reist, is dit bijna altijd om langere afstanden af te leggen.

Vervoerwijzen naar afstandsklasse, 2011

Grafiek vervoerwijze naar afstandklasse

Mannen leggen langere afstand af per verplaatsing

Mannen leggen gemiddeld per verplaatsing 13 km af, vrouwen 9 km. Met de auto is dat voor mannen 21 en voor vrouwen 13 km. Vrouwen zijn juist vaker op pad dan mannen, namelijk bijna drie keer per dag tegen ruim tweeëneenhalf keer. Vrouwen gaan vooral vaker boodschappen doen, winkelen en op visite dan mannen.

Gemiddelde verplaatsingsafstand naar hoofdvervoerwijze en geslacht, 2011

Grafiek verplaatsingsafstand

Jacqueline van Beuningen

Bronnen:

Verplaatsingsafstand en reisduur

StatLine: Mobiliteit, vervoerwijzen en motieven

StatLine: Mobiliteit, persoonskenmerken en motieven