Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland

In de maanden oktober, november en december van 2012 is op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) het Arbeidskrachten Onderzoek (AKO) uitgevoerd. Het doel van het AKO is informatie te verzamelen over de arbeidsmarktsituatie van de inwoners van Caribisch Nederland. Het AKO werd op Bonaire al sinds 1988 uitgevoerd. Voor Sint-Eustatius en Saba was het de eerste keer. In 2010 - toen de drie eilanden bijzondere gemeenten van Nederland werden - is het AKO op Bonaire voor het eerst door CBS Nederland uitgevoerd. Daarbij is toen gebruikgemaakt van de reeds bestaande vragenlijst. In 2012 is de vragenlijst van het AKO aangepast om beter aan te sluiten bij definities van de werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking die het CBS voor het Europese deel van Nederland hanteert. Hiervoor zijn vragen gebruikt die ook in de Nederlandse Enquête beroepsbevolking (EBB) worden gesteld. De gegevens van Bonaire over 2012 zijn daarom niet vergelijkbaar met gegevens uit voorgaande jaren.