Uitvoergroei loopt terug

In het eerste kwartaal van 2013 was de uitvoer van goederen en diensten 1,4  procent hoger dan een jaar eerder. De uitvoer van goederen was 1,1 procent hoger. De uitvoer van diensten nam toe met 2,8 procent. De invoer van goederen en diensten was 0,8 procent lager dan een jaar eerder. De invoer van goederen kromp met 0,6 procent en de invoer van diensten was 1,6 procent lager.

Uitvoer Nederlands product lager

De uitvoer van Nederlandse productie was in het eerste kwartaal 1,2 procent lager dan een jaar eerder, na een lichte stijging in het vorige kwartaal. De wederuitvoer was 3,6 procent hoger. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die in Nederland worden ingeklaard door een Nederlandse ingezetene en die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. Voor de Nederlandse economie is de uitvoer van Nederlandse producten belangrijker dan de wederuitvoer.

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Ontwikkeling internationale handel in goederen

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel.