Vrijstelling oldtimers vanaf 1 januari 2012

Vanaf 1 januari 2012 geldt een vrijstelling voor motorrijtuigen die ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. De datum 1e toelating bepaalt wanneer een motorrijtuig voor het eerst in gebruik is genomen. Alle auto’s die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder waren (eerste toelating vóór 1 januari 1987), blijven ook in 2013 vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting (MRB) ofwel wegenbelasting en hoeven geen brandstoftoeslag te betalen. Oldtimers met een eerste toelating van 1 januari 1987 of later zijn alleen nog vrijgesteld van de MRB. Voor oldtimers op diesel of LPG moet wel de zogenaamde brandstoftoeslag worden betaald.

Brandstoftoeslag

Als voor het motorrijtuig een brandstoftoeslag moet worden betaald, geldt de vrijstelling niet voor deze toeslag. De brandstoftoeslag moet dus betaald worden.

Overgangsregeling

In de volgende situaties is het voertuig vrijgesteld van belasting:
1. Het motorrijtuig is op 31 december 2011 ten minste 25 jaar oud.
2. Het motorrijtuig is in 1987 voor het eerst in gebruik genomen, en het tijdstip van eerste ingebruikneming is ten minste 26 jaar geleden.
3. Het motorrijtuig is in 1988 voor het eerst in gebruik genomen, en het tijdstip van eerste ingebruikneming is ten minste 27 jaar geleden.
4. Het motorrijtuig is in 1989 voor het eerst in gebruik genomen, en het tijdstip van eerste ingebruikneming is ten minste 28 jaar geleden.
5. Het motorrijtuig is in 1990 voor het eerst in gebruik genomen, en het tijdstip van eerste ingebruikneming is ten minste 29 jaar geleden.
Voor de vrijstellingen 2 tot en met 5 moet een eventueel verschuldigde brandstoftoeslag wel worden betaald.

Vrijstelling oldtimers vanaf 1 januari 2014

De overheid wil de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (mrb) voor oldtimers aanpassen. Vanaf 1 januari 2014 hoeft geen motorrijtuigenbelasting te worden betaald voor oldtimers die 40 jaar of ouder zijn. Voor oldtimers van 26 tot 40 jaar die op benzine rijden, geld een aangepast tarief. Voor oldtimers die op diesel of lpg rijden en jonger zijn dan 40 jaar, vervalt de vrijstelling.