Aanhoudende krimp consumptie huishoudens

De consumptie door huishoudens kromp in het eerste kwartaal van 2013 af met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie was 0,6 procent lager dan in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Fors minder auto’s gekocht

De uitgaven van huishoudens aan duurzame consumptiegoederen waren 10,7 procent lager dan een jaar eerder. Er werden in het eerste kwartaal van 2013 vooral minder personenauto’s gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt mede doordat de bpm voor veel auto’s hoger werd. Daarnaast kochten huishoudens veel minder kleding en meubelen. Door het relatief koude weer namen de uitgaven aan energie wel fors toe. Ook de uitgaven aan medische diensten en welzijnszorg stegen fors. Dit kwam door beleidswijzingen. In het eerste kwartaal is het eigen risico voor de basiszorg en de eigen bijdrage in de AWBZ verhoogd.

Overheidsconsumptie krimpt

De overheidsconsumptie kromp in het eerste kwartaal van 2013 met 0,6 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De overheidsconsumptie in natura, die voornamelijk zorguitgaven betreft, groeide met 1,2 procent. De consumptie in natura groeide in het vierde kwartaal van vorig jaar nog met 1,7 procent. Doordat het eigen risico voor de basiszorgverzekering en de eigen bijdrage in de AWBZ in het eerste kwartaal van dit jaar zijn verhoogd, betaalden huishoudens meer zelf. Hierdoor waren de zorguitgaven van de overheid lager dan voorheen. De collectieve overheidsconsumptie kromp met 3,0 procent door de aanhoudende overheidsbezuinigingen. Deze krimp is nog groter dan in het vierde kwartaal van 2012 toen de collectieve overheidsconsumptie met 2,4 procent kromp.  De individualiseerbare overheidsconsumptie was 0,5 procent hoger.

Aantal overheidsbanen neemt af

In het eerste kwartaal gaf de overheid minder uit aan lonen door aanhoudend banenverlies ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal banen nam in bijna alle overheidslagen af, maar vooral bij gemeenten en het onderwijs. Ook verbruikte de overheid in het eerste kwartaal minder goederen en diensten.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.