Monitor IT-dienstverlening eerste kwartaal 2013

De IT-dienstverleners hebben in het eerste kwartaal van 2013 minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsontwikkeling in de branche was in deze periode licht positief. De ondernemers oordeelden negatief over het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013. Voor het tweede kwartaal van 2013 verwacht een kleine meerderheid van de ondernemers een verbetering van het economisch klimaat en wordt meer omzet verwacht. De ondernemers verwachten weinig verandering in de werkgelegenheid en de prijzen.

Omzetontwikkeling IT-dienstverleners negatief

In het eerste kwartaal van 2013 hebben de IT-dienstverleners 5,6 procent minder omzet behaald dan een jaar eerder. Hiermee is de krimp minder fors dan vorig kwartaal toen de omzetdaling ruim 8 procent bedroeg. Opnieuw presteerden de IT-dienstverleners minder dan de zakelijke dienstverleners. Hun omzet nam in het eerste kwartaal van 2013 met 0,6 procent af. Een kwartaal eerder was de omzetafname van de zakelijke dienstverleners iets groter en bedroeg ruim 1 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Lichte prijsstijging

In het eerste kwartaal van 2013 lagen de prijzen in de IT-dienstverlening 0,1 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee is er na twee jaar een einde gekomen aan de prijsdalingen in de branche. Hoewel een prijsstijging in een eerste kwartaal gebruikelijk is voor de branche lieten het eerste kwartaal van 2011 en van 2012 forse prijsdalingen zien. De prijsdaling van de afgelopen twee jaar lijkt de bodem bereikt te hebben.

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening (SBI 62) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening (SBI 62) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Ondernemers negatief over orderpositie

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de IT-dienstverlening dat meent dat het economisch klimaat is verslechterd, veel groter is dan een kwartaal eerder. Per saldo ervaarde 31 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013. In de voorafgaande kwartalen was deze groep aanzienlijk kleiner.

Het oordeel over de orderpositie verslechterde verder. Per saldo vond 39 procent van de ondernemers deze (te) klein. Een kwartaal eerder was dit nog 30 procent. Ook gaf 31 procent van de IT-dienstverleners aan dat de personeelssterkte was afgenomen tegen 13 procent die juist meer personeel inzette in het eerste kwartaal. Het saldo van het aantal bedrijven dat de personeelssterkte zag afnemen was wel kleiner dan in de voorgaande twee kwartalen.

Ontwikkelingen en oordeel IT-dienstverleners (SBI 62)

Ontwikkelingen en oordeel IT-dienstverleners (SBI 62)

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, SBI 2008

Monitor prijzen commerciële dienstverlening, eerste kwartaal 2013

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten