Monitor zakelijke diensten eerste kwartaal 2013

In het eerste kwartaal van 2013 heeft de zakelijke dienstverlening minder omzet behaald dan een jaar eerder. De omzetdaling was minder groot dan vorig kwartaal. De stemming onder de zakelijke dienstverleners blijft somber. Dit kwartaal oordeelden meer ondernemers negatief over het economisch klimaat dan in voorgaande kwartalen. Ook over het tweede kwartaal van 2013 zijn de ondernemers pessimistisch gestemd. Alleen voor de omzet verwachten zij een positieve ontwikkeling.

Minder omzet eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2013 daalde de omzet van de zakelijke dienstverlening met 0,6 procent. De afname was daarmee minder groot dan in het voorgaande kwartaal. In het vierde kwartaal van 2012 daalde de omzet met 1 procent nadat de eerste drie kwartalen van 2012 nog omzetgroei lieten zien.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Stijgers en dalers in de zakelijke dienstverlening

Niet alle zakelijke dienstverleners zagen dit kwartaal hun omzet dalen. In een aantal branches waaronder de reisbemiddelings-, schoonmaak- en managementadviesbranche steeg de omzet ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012. De architectenbranche presteerde wederom het slechtst en zag in het eerste kwartaal de omzet met ruim 20 procent afnemen. Voor het eerst in drie jaar lieten ook de rechtskundige dienstverleners een krimp zien. Hun omzet daalde in het eerste kwartaal met ruim 4 procent. Over heel 2012 realiseerden zij nog een omzetstijging van 2 procent.

Verslechtering economisch klimaat en krimp personeelssterkte

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat het economisch klimaat vond verslechteren, groter is dan een kwartaal eerder. Per saldo ervaarde een kwart van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013. Dit is het vierde kwartaal op rij dat ze het economisch klimaat zagen verslechteren.
De personeelssterkte nam per saldo bij een vijfde van de zakelijke dienstverleners af. Dit was een kleiner aantal dan een kwartaal eerder.
Over de orderpositie waren de ondernemers nog fors negatief. Per saldo beoordeelde 29 procent van de ondernemers deze als (te) klein. Het oordeel over de orderpositie is al geruime tijd vrijwel onverminderd negatief.

Oordeel en ontwikkelingen zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N)

Oordeel en ontwikkelingen zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N)

Omzetstijging verwacht in het tweede kwartaal

De ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn voor het tweede kwartaal van 2013 minder pessimistisch gestemd. De groep ondernemers die een verdere verslechtering van het economisch klimaat verwacht is kleiner geworden. De omzetverwachting is per saldo zelfs positief. Eén op de zes ondernemers verwacht per saldo een toename van de omzet. Ten aanzien van prijsverhogingen zijn het aantal positief en negatief gestemde ondernemers nagenoeg in evenwicht..
Over de werkgelegenheid blijven de ondernemers overwegend somber. Voor het tweede kwartaal van 2013 zijn er per saldo wel minder ondernemers pessimistisch gestemd dan een kwartaal eerder. De personeelssterkte zal naar verwachting per saldo bij 10 procent van de zakelijke dienstverleners afnemen.

Verwachtingen voor het lopende kwartaal zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N)

Verwachtingen voor het lopende kwartaal zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N)

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.