Monitor reclamebranche eerste kwartaal 2013

In het eerste kwartaal van 2013 zette de omzetdaling van de afgelopen kwartalen door. Het aantal ondernemers in het reclamewezen dat vindt dat het economisch klimaat is verslechterd is weer groter dan een kwartaal eerder. Ook de personeelsterkte kromp in het eerste kwartaal. Voor het tweede kwartaal van 2013 voorzien de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat en de werkgelegenheid. Ze zijn per saldo wel iets optimistischer over de omzet.

Wederom forse omzetdaling

De omzet in het reclamewezen daalt inmiddels twee jaar onafgebroken en is in het eerste kwartaal van 2013 6,5 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar. De zakelijke dienstverlening als geheel deed het met een omzetdaling van 0,6 procent beter.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Verslechterd economisch klimaat

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in het reclamewezen en marktonderzoek dat vindt dat het economisch klimaat is verslechterd, groter is dan een kwartaal eerder. Per saldo ervaarde 28 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013. In het voorafgaande kwartaal was deze groep ondernemers al sterk toegenomen.

Het oordeel over de orderpositie was in het eerste kwartaal aanzienlijk slechter dan in het voorgaande kwartaal. Per saldo vond 28 procent van de ondernemers de orderpositie (te) klein. Een kwartaal eerder was dit 10 procent. De personeelssterkte kromp in het eerste kwartaal per saldo bij 13 procent van de bedrijven.

 Ontwikkelingen en oordeel reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Ontwikkelingen en oordeel reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Hogere omzet, maar minder personeel

De ondernemers in het reclamewezen en marktonderzoek zijn voor het tweede kwartaal van 2013 niet optimistisch gestemd. Zo verwacht per saldo 10 procent een verdere verslechtering van het economisch klimaat. Ook over de werkgelegenheid zijn de ondernemers negatief gestemd. Per saldo verwacht 9 procent van de ondernemers dat de personeelssterkte zal afnemen.

De omzetverwachting voor het tweede kwartaal van 2013 is in de reclamebranche positief. Een hogere omzet in het tweede kwartaal is in deze branche normaal. Per saldo verwacht 13 procent van de ondernemers een toename van de omzet, terwijl men per saldo gelijkblijvende afzetprijzen verwacht.

Verwachtingen reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Verwachtingen reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.