Monitor juridische en administratieve diensten eerste kwartaal 2013

De omzet van de juridische en administratieve dienstverleners nam in het eerste kwartaal van 2013 flink af. Op een kleine opleving in het derde kwartaal van 2012 na, is de omzetontwikkeling in deze branche al sinds het derde kwartaal van 2011 negatief. Volgens de ondernemers is het economisch klimaat in het eerste kwartaal verder verslechterd. Voor het tweede kwartaal van 2013 verwacht men een dalende omzet bij lagere prijzen. Ook over de werkgelegenheid zijn de ondernemers negatief gestemd.

Omzetdaling in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2013 daalde de omzet van de bedrijven werkzaam in de juridische en administratieve dienstverlening met bijna 3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De afgelopen jaren was er geen kwartaal waarin de omzet zo sterk daalde.

De juridische en administratieve dienstverleners deden het in het eerste kwartaal van 2013 slechter dan de totale zakelijke dienstverlening. De zakelijke dienstverlening realiseerde in het eerste kwartaal een omzetdaling van 0,6 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Ook daling rechtskundige dienstverleners

De omzet van de rechtskundige dienstverleners daalde in het eerste kwartaal van 2013 met ruim 4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de eerste omzetdaling sinds het eerste kwartaal van 2010. Binnen de rechtskundige dienstverlening vormen de advocaten, notarissen en deurwaarders de belangrijkste beroepsgroepen.

De omzet van de accountants- en administratiekantoren daalde in het eerste kwartaal met 2 procent. Over heel 2012 bedroeg hun omzetdaling 0,8 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Slechter economisch klimaat en krimp personeelssterkte

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het beeld van ondernemers in de juridische en administratieve dienstverlening van het economisch klimaat per saldo is verslechterd. Per saldo gaf 22 procent van de ondernemers aan dat het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013 was verslechterd. Dit is iets meer dan in het vorige kwartaal.

De personeelssterkte nam per saldo bij 12 procent van de juridische en administratieve dienstverleners af. Dit is een verbetering ten opzichte van een kwartaal eerder. Toen zag per saldo 31 procent van de bedrijven de personeelssterkte krimpen.

De ondernemers waren ongeveer even negatief over de orderpositie als in het vierde kwartaal. Per saldo beoordeelde 15 procent van de ondernemers deze als (te) klein in het eerste kwartaal.

Ontwikkelingen en oordeel juridische diensten en administratie (SBI 69)

Ontwikkelingen en oordeel eerste kwartaal 2013

Omzetdaling verwacht bij lagere prijzen

De verwachtingen van ondernemers in de juridische en administratieve dienstverlening geven over de gehele linie een pessimistischer beeld voor het tweede kwartaal van 2013. Zo verwacht per saldo 17 procent een verdere verslechtering van het economisch klimaat. Over de werkgelegenheid in het tweede kwartaal zijn de ondernemers zeer pessimistisch gestemd. De personeelssterkte zal naar verwachting per saldo bij 31 procent van de ondernemers afnemen, een veel grotere groep dan in het eerste kwartaal.

De omzetverwachting is negatief. Per saldo verwacht 12 procent een afname van de omzet en ook een bijna even grote groep (11 procent) lagere prijzen.

Verwachting juridische diensten en administratie (SBI 69)

Verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2013

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.