Monitor architecten en ingenieurs eerste kwartaal 2013

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus daalde in het eerste kwartaal van 2013 opnieuw ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee is de trend van de afgelopen 4 jaar voortgezet. De ingenieurs deden het een stuk minder slecht dan de architecten. Architecten en ingenieurs ervaarden per saldo een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013. Voor het tweede kwartaal van 2013 voorzien de ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat, minder werkgelegenheid en lagere afzetprijzen.

Omzetdaling houdt aan

In het eerste kwartaal van 2013 daalde de omzet van de architecten en ingenieurs met 3,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalt al sinds het tweede kwartaal van 2009. De zakelijke dienstverlening als geheel deed het wat minder slecht en realiseerde in het eerste kwartaal een omzetdaling van 0,6 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Architectenbranche stort verder in

In het eerste kwartaal van 2013 daalde de omzet van de architecten met ruim 20 procent. Deze forse daling volgt op de recorddaling van ruim 22 procent in het vierde kwartaal van 2012. De omzet in de architectenbranche daalt al sinds het eerste kwartaal van 2009. De grote daling van de afgelopen twee kwartalen is illustratief voor de diepe crisis in de bouwsector. De omzet van de architecten komt als gevolg van de huidige daling op 40 procent van het omzetniveau van voor de crisis die eind 2008 inzette.

De omzet in de ingenieursbranche daalde in het eerste kwartaal met bijna 2 procent. Ook de ingenieurs hebben al jaren dalende omzetten als gevolg van de crisis, alleen is de daling bij lange na niet zo sterk als bij de architecten.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Ondernemers onverminderd somber

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de architecten- en ingenieursbranche dat het economisch klimaat heeft zien verslechteren, vergelijkbaar is met een kwartaal eerder. Per saldo nam 32 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat waar in het eerste kwartaal van 2013.

De personeelssterkte nam bij 25 procent van de architecten- en ingenieursbureaus af, terwijl 18 procent juist meer personeel inzette in het eerste kwartaal. De groep ondernemers die per saldo minder personeel inzette was daarmee iets kleiner dan een kwartaal eerder. Toch zag per saldo 7 procent de personeelssterkte afnemen.

Over de orderpositie waren de ondernemers aan het eind van het eerste kwartaal negatiever. Per saldo vond 36 procent deze (te) klein. Dit zijn er meer dan in de voorgaande kwartalen.

Ontwikkelingen en oordeel architecten- en ingenieursbureaus (SBI 711)

Oordeel en ontwikkelingen

Verwachtingen negatief

De architecten en ingenieurs zijn voor het tweede kwartaal van 2013 nog altijd overwegend pessimistisch gestemd, maar het aantal pessimistisch gestemden is wel wat afgenomen. Per saldo 14 procent verwacht een verdere verslechtering van het economisch klimaat, een kleinere groep dan de voorafgaande kwartalen.

In de verwachtingen voor de omzet in het tweede kwartaal, houden de optimistisch en de pessimistisch gestemden elkaar nagenoeg in evenwicht. Per saldo verwacht een kleine 3 procent een afname van de omzet. Ook worden lagere afzetprijzen voorzien door per saldo 7 procent van de ondernemers.

Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers iets minder pessimistisch gestemd dan vorig kwartaal. Per saldo verwacht 9 procent van de ondernemers een afname van hun personeelsbestand. Dit aantal is iets lager dan vorig kwartaal.

Verwachtingen architecten- en ingenieursbureaus (SBI 711)

Verwachtingen voor lopende kwartaal

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.