Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

De afgelopen twee jaar zijn minder huishoudens verhuisd, maar meer huishoudens dan ooit willen verhuizen. Vooral in de koopsector is de doorstroming sterk afgenomen, terwijl velen wel willen verhuizen. De vraag naar huurwoningen neemt toe, zowel in het sociale segment als in de vrije sector. In de huursector is steeds minder sprake van goedkope scheefheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op een enquête onder bijna zeventigduizend mensen.