Verkoop nieuwe auto's in Nederland stabieler dan in EU

Tussen 2007 en 2012 liep, afgezet tegen de bevolking, het aantal nieuwe personenauto’s dat in de Europese Unie werd verkocht terug van 32 naar 24 per duizend inwoners. In Nederland ligt deze verkoop in 2012 op ongeveer 30, net als in 2007.

Verkoop in Nederland stabiel

Per duizend inwoners gerekend, zijn in Nederland in 2012 vrijwel even veel nieuwe personenauto’s verkocht als in 2007. Ook in Duitsland en Tsjechië was dat het geval. In Denemarken, Oostenrijk en Slowakije werden per duizend inwoners in 2012 zelfs meer nieuwe personenauto’s verkocht dan in 2007. Daarentegen zijn vooral in de Zuid-Europese landen de verkopen sinds het begin van de crisis dramatisch ingezakt. Werden er in Griekenland in 2007 per duizend inwoners nog 25 nieuwe personenauto’s verkocht, in 2012 is dat teruggelopen tot 5.

Nieuw verkochte personenauto's per 1000 inwoners, 2012 t.o.v. 2007

Grafiek ontwikkeling nieuw verkochte personenauto's

Luxemburg aan de top

In 2012 werden in de hele Europese Unie op elke duizend inwoners 24 nieuwe personenauto’s verkocht. Nederland zat daarboven, met een verkoop van 30 per duizend inwoners. Maar Luxemburg staat eenzaam aan de top. In 2012 werden daar op elke duizend inwoners 96 nieuwe personenauto’s verkocht.  Dat is meer dan tien keer zo veel als in een aantal Oost- en Zuid-Europese landen. Zo werden in Bulgarije per duizend inwoners slechts 3 nieuwe personenauto’s verkocht.

Verkoop nieuwe personenauto’s per 1000 inwoners,  2012

Grafiek verkoop nieuwe personenauto's per 1000 inwoners   

Frits Mullenders

Bron: ACEA, Eurostat, CBS