Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van mei 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie minder negatief is dan in april. De orderontvangsten zijn weliswaar opnieuw afgenomen, maar een stuk minder dan vorige maand. De ondernemers zijn positiever in hun oordelen. Ook wordt er een hogere productie in de komende maanden voorzien.

Ondernemers minder negatief over orderpositie

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode februari – april iets lager dan in de periode november - januari. De productie is minimaal afgenomen in de periode februari – april. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in mei iets hoger uit op 106,1. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt door de ondernemers, gelet op de tijd van het jaar, als klein beoordeeld. Deze oordelen zijn wel minder negatief dan in de voorgaande maand. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde in mei eveneens.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Meer productie verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers minder pessimistisch dan vorige maand. Per saldo verwacht nog één op de elf ondernemers een verdere verslechtering. De ondernemers voorzien wel een toename van de productie en inkooporders. Verder wordt een lichte stijging van de afzetprijzen voorzien. Over de werkgelegenheid blijven de ondernemers negatief, 17 procent verwacht een afname tegenover slechts 8 procent die een toename verwacht.

Verwachting voor mei tot en met juli 2013

Verwachting voor mei tot en met juli 2013