Oordeel en verwachtingen overige industrie: hout- en bouwmaterialenindustrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2013 blijkt dat het beeld in de hout- en bouwmaterialenindustrie nog altijd uitermate somber is. De orderontvangsten blijven dalen en de productie neemt af. De ondernemers zijn nog steeds extreem pessimistisch in hun verwachtingen.

Kleinere werkvoorraad

De ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie hebben in de periode januari - maart van dit jaar de orders fors zien afnemen. Sinds maart 2011 zijn de orderontvangsten onafgebroken afgenomen. Ook de productie was de afgelopen maanden lager. De index orderpositie echter, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, bleef met 86,3 gelijk met die van een maand eerder (september 2011=100). De orderpositie wordt door bijna de helft van de ondernemers als te klein beoordeeld. Per saldo is 46 procent die mening toegedaan.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Onvoldoende vraag blijft ondernemers hinderen

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het eerste kwartaal op zowel de binnenlandse als buitenlandse markten verder verslechterd. Onvoldoende vraag wordt door bijna de helft van de ondernemers gezien als een belemmering voor de productie. De bezettingsgraad van de productie-installaties kwam op 71,8 procent, gelijk aan een kwartaal eerder.

Lagere productie, minder personeel en lagere prijzen

De ondernemers blijven pessimistisch in hun verwachtingen. Voor de periode april - juni 2013 wordt een lichte stijging van de productie voorzien door per saldo 6 procent van de ondernemers. Daarbij verwachten ze wel minder in te gaan kopen bij hun leveranciers en lagere prijzen door te berekenen. De omvang van het personeelsbestand zal volgens de ondernemers eveneens flink afnemen. Ook over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers nog altijd uitermate pessimistisch. Ruim een kwart verwacht een verdere verslechtering.

Verwachting voor april tot en met juni 2013

Verwachting voor april tot en met juni 2013

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand één van de vier onderstaande branches. In september zullen de oordelen en verwachtingen van de Textiel-, kleding- en lederindustrie worden weergegeven.
Branche                                                        Verslagmaand
Textiel-, kleding- en lederindustrie                mei 2013, september 2013
Papier- en grafische industrie                       juni 2013, oktober 2013
Meubelindustrie                                             juli 2013, november 2013
Hout- en bouwmaterialenindustrie                augustus 2013, december 2013