Ruim een kwart aardolie-import uit Russische Federatie

De invoer uit de Russische Federatie is in 2012 met 20 procent gestegen tot 20,3 miljard euro. Dit komt vooral door meer invoer van ruwe aardolie in combinatie met de gestegen olieprijs. Ongeveer 92 procent van de import uit de Russische Federatie zijn minerale brandstoffen. De uitvoer is in 2012 met 11 procent gestegen tot 7,1 miljard euro. Vooral de export van machines is flink toegenomen.

Handel met de Russische Federatie

2013-russische-federatie-2012-g1

Olieprijs laatste jaren flink gestegen

In 2012 importeerde Nederland in totaal 58,6 miljoen ton ruwe olie. Hier stond een waarde van 41,9 miljard euro tegenover. Hierdoor bedroeg de gemiddelde prijs voor een kilogram ruwe olie 65 eurocent. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2009 en 6 eurocent meer dan in 2011.

Belangrijkste olieleverancier

De Russische Federatie leverde in 2012 ruim 17,2 miljoen ton ruwe olie aan Nederland. Dit is 10 procent meer dan in 2011 en 27 procent van alle in Nederland ingevoerde ruwe olie. Hiermee is de Russische Federatie met afstand de belangrijkste olieleverancier van ons land. De top-5 levert ruim tweederde van alle olie. Binnen deze top-5 is de stijging van Nigeria opmerkelijk. Dit aandeel verdubbelde in de laatste 5 jaar.

Top-5 aardolieleveranciers, 2012

2013-russische-federatie-2012-g2

Helft van de export zijn machines

In 2012 werd voor 7,1 miljard euro aan goederen naar de Russische Federatie uitgevoerd. De helft hiervan zijn machines, waarvan de export met 17 procent in waarde is gestegen. Het betreft hier vooral printers (+24 procent), computers en onderdelen hiervan (+26 procent) maar ook  wegtractors (+8 procent). Hiervan werden er bijna 5 duizend verkocht. 

Bloemenexport gestegen

De export van bloemen steeg in 2012 met 21 procent tot 467 miljoen euro. Voor wat betreft snijbloemen zijn het vooral chrysanten en rozen die naar de Russische Federatie uitgevoerd worden. Bij de bloembollen zijn met name de tulpen en gladiolen populair.

Wiel Packbier

Bron: StatLine