Statistisch Bulletin nr. 13

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en Sociale zekerheid, Internationale handel.