Nederlandse economie opnieuw gekrompen

De Nederlandse economie kromp in het vierde kwartaal van 2012 met 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder is de economie in het vierde kwartaal met 1,2 procent gekrompen. In 2012 is de economie in totaal met 1,0 procent gekrompen.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Matige groei uitvoer

Het bruto binnenlands product (bbp) is opgebouwd uit vier bestedingscategorieën: investeringen, saldo uitvoer en invoer, consumptie door huishoudens en consumptie door de overheid. In het vierde kwartaal van 2012 daalde de consumptie door huishoudens met 2,5 procent en de daalden de investeringen met 5,1 procent. Daarentegen groeide de consumptie door de overheid met 0,3 procent en de uitvoer van goederen en diensten met 3,9 procent.

Bestedingen

Bestedingen

Het bbp kan ook worden bepaald vanuit de productie van goederen en diensten. Van alle bedrijfstakken droegen alleen de zorg en delfstoffenwinning in het vierde kwartaal positief bij aan het bbp.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2012-IV

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2012-IV