Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben in januari 11 procent meer omzet geboekt dan in januari 2012. De afzetprijzen zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag nam zowel het aantal verkochte als het aantal geproduceerde eenheden toe.

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2013)

Toename omzet buitenland

In januari 2013 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie voor 11 procent meer verkocht dan in januari 2012. Deze branche deed het daarmee aanzienlijk beter dan de industrie als geheel; hier bleef de omzet ten opzichte van een jaar eerder vrijwel gelijk. De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie nam in Nederland met 12 procent toe, klanten uit het buitenland kochten voor bijna 10 procent meer. De toename van de buitenlandse omzet is opvallend omdat in geheel 2012 alleen de maand oktober een omzetstijging ten opzichte van een jaar eerder liet noteren. De ontwikkelingen komen bijna geheel op het conto van de grootste subbranche voedingsmiddelenindustrie waar de totale omzet met 12 procent toenam. De subbranche drankenindustrie had een bescheidener groei en de tabakverwerkende industrie zag de omzet afnemen.

Januari 2013 had evenveel werkdagen als januari een jaar eerder. De gemiddelde dagomzet in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in januari gecorrigeerd voor prijseffecten ruim 5 procent hoger dan in januari 2012.

Producten duurder

In januari 2013 waren de producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 5 procent duurder dan een jaar eerder. In Nederland stegen de prijzen met ruim 5 procent, klanten in het buitenland betaalden bijna 5 procent meer voor hun producten. Deze prijsontwikkeling is voornamelijk aan de subbranche voedingsmiddelenindustrie toe te schrijven.

Hogere productie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in januari 2013 per gemiddelde werkdag ruim 2 procent meer geproduceerd dan in januari het jaar ervoor.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het derde kwartaal 2012 bijna 4 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal van 2011.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)