Monitor uitzendbranche vierde kwartaal 2012

De omzet van de uitzend- en uitleenbureaus is ook in het laatste kwartaal van 2012 gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ondernemers in de uitzendbranche vinden dat het economisch klimaat in het vierde kwartaal van 2012 verder verslechterd is. Voor het eerste kwartaal van 2013 verwachten de ondernemers weinig verandering. Ze voorzien een verdere daling van de omzet en een afname van het personeelsbestand.

Daling in omzet neemt toe

In het laatste kwartaal van 2012 zagen de uitzend- en uitleenbedrijven voor het vierde opeenvolgende kwartaal de omzet dalen. Door de economische krimp nam de vraag naar uitzenduren af en daalde de omzet in de uitzendbranche. De omzetdaling werd gedurende het jaar steeds sterker en was in het vierde kwartaal opgelopen tot een daling van ruim 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2012 resulteerde dit voor de uitzendbranche in een negatieve omzetontwikkeling van ruim 3 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal uitzenduren neemt af

Gedurende het jaar 2012 nam het aantal uitzenduren (fase A) steeds sterker af, in het vierde kwartaal was de daling 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De afgenomen vraag naar tijdelijk personeel leidde ook tot een daling van de detacheringsuren (fase B + C). Met bijna 2 procent lijkt de afname van deze uren enigszins af te vlakken. De totale afname van de uren (fase A+B+C) was in het vierde kwartaal ruim 3 procent. Over heel 2012 namen de uren ook met ruim 3 procent af. In 2011 namen de totale uren nog toe met bijna 5 procent.

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Grotere krimp personeelssterkte

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de branche van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling dat meent dat het economisch klimaat is verslechterd, groter is dan een kwartaal eerder. Per saldo ervaarde 20 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het vierde kwartaal van 2012. De personeelssterkte nam per saldo bij maar liefst 41 procent van de bedrijven in de uitzendbranche af. In de eerste drie kwartalen van 2012 was dit aantal beduidend kleiner. In 2012 hadden bedrijven in de uitzendbranche een zwakke orderpositie. In het vierde kwartaal waren de ondernemers nog iets negatiever dan in de voorafgaande kwartalen. Per saldo beoordeelde 44 procent van de ondernemers de orderpositie als te klein.

Ontwikkelingen en oordeel uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Ontwikkelingen en oordeel uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Minder personeel, lagere omzet bij hogere prijzen

De ondernemers in de uitzendbranche zijn voor het eerste kwartaal van 2013 overwegend pessimistisch gestemd. Zo verwacht per saldo 9 procent een verslechtering van het economisch klimaat. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers ook negatief gestemd. Per saldo verwacht 19 procent van de ondernemers een afname van de personeelssterkte. Het voorafgaande kwartaal voorzag per saldo 31 procent een krimp van het personeelsbestand.

De omzetverwachting is de afgelopen kwartalen verslechterd. Per saldo verwacht 15 procent van de ondernemers in de uitzendbranche een afname van de omzet in het eerste kwartaal van 2013. Hiernaast verwacht per saldo 30 procent hogere afzetprijzen.

Verwachtingen uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Verwachtingen uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78)
Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.