Monitor schoonmaakbranche vierde kwartaal 2012

De schoonmaakbedrijven hebben in het vierde kwartaal van 2012 minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2012 is de omzetontwikkeling van de schoonmaakbranche wel positief. De ondernemers in de schoonmaakbranche ervaarden een verslechtering van het economisch klimaat in het vierde kwartaal van 2012. Voor het eerste kwartaal van 2013 voorzien de ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat, minder omzet en werkgelegenheid maar wel hogere afzetprijzen.

Kleine omzetdaling

De omzet van de schoonmaakbedrijven nam in het vierde kwartaal van 2012 met 0,1 procent af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In vergelijking met andere zakelijke dienstverleners deden de schoonmakers het minder slecht. De omzetafname van de totale zakelijke dienstverlening bedroeg 0,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2012 heeft de schoonmaakbranche 1,1 procent meer omgezet. Deze toename is iets groter dan die van de totale zakelijke dienstverlening die over heel 2012 een omzettoename van 0,6 procent realiseerde.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijzen stijgen

In het vierde kwartaal van 2012 lagen de prijzen van de schoonmaakbedrijven 2,2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijstoename was hiermee even groot als een kwartaal eerder. Voor heel 2012 bedroeg de prijsstijging 2,1 procent, voor 2011 was dit 1,8 procent.

Prijsontwikkeling schoonmaakbedrijven (SBI 812) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijsontwikkeling schoonmaakbedrijven (SBI 812) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Slechter economisch klimaat en krimp personeelssterkte

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de schoonmaakbranche dat vindt dat het economisch klimaat is verslechterd, nog groter is dan een kwartaal eerder. Per saldo ervaarde 37 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het vierde kwartaal van 2012.

De personeelssterkte nam per saldo bij 18 procent van de bedrijven in de schoonmaakbranche af. Dit komt nagenoeg overeen met de eerder uitgesproken verwachting voor het vierde kwartaal van 2012.

Over de orderpositie in het vierde kwartaal van 2012 waren de ondernemers iets minder negatief dan een kwartaal eerder. Per saldo beoordeelde 20 procent van de ondernemers deze als te klein.

Oordeel en ontwikkelingen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Oordeel en ontwikkelingen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Hogere prijzen, maar nog geen herstel

De ondernemers in de schoonmaakbranche zijn voor het eerste kwartaal van 2013 overwegend pessimistisch gestemd. Zo verwacht per saldo 34 procent een verdere verslechtering van het economisch klimaat. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers ook negatief gestemd. Per saldo verwacht 15 procent van de ondernemers een afname van de personeelssterkte. De twee voorgaande kwartalen voorzag per saldo een kwart van de ondernemers een vermindering van de personeelsinzet.

Voor het eerste kwartaal van 2013 zijn de omzetverwachtingen in de schoonmaakbranche negatief. Per saldo verwacht 12 procent van de ondernemers een afname van de omzet. Wel zullen de ondernemers hun tarieven verhogen in het eerste kwartaal; per saldo geeft maar liefst 56 procent van hen dit aan. Een hogere prijsverwachting voor het eerste kwartaal is gebruikelijk voor deze branche.

Verwachtingen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Verwachtingen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)
Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.