Monitor architecten en ingenieurs vierde kwartaal 2012

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus daalde in het vierde kwartaal van 2012 opnieuw ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. 2012 is het vierde jaar op rij waarin de omzet daalde. Het zijn vooral de architectenbureaus die het slecht blijven doen. De ondernemers ervaarden een verslechtering van het economisch klimaat in het vierde kwartaal van 2012. Voor het eerste kwartaal van 2013 voorzien de ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat, minder werkgelegenheid maar wel hogere afzetprijzen.

Omzetdaling zwakt verder af

In het vierde kwartaal van 2012 daalde de omzet van de architecten en ingenieurs met 1,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalt nu al sinds het tweede kwartaal van 2009. Wel zwakt de omzetdaling de afgelopen 6 kwartalen geleidelijk af en lijkt een omslagpunt in zicht. De zakelijke dienstverlening als geheel kon aan de opleving in het derde kwartaal geen vervolg geven en realiseerde een omzetdaling van bijna 1 procent in het vierde kwartaal.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Architectenbranche zakt verder in

De omzet van de architectenbranche kromp in het laatste kwartaal van 2012 met 22 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over heel 2012 daalde de omzet met 13,7 procent. De omzet in de architectenbranche daalt al sinds het eerste kwartaal van 2009, maar de daling was sinds het begin van de economische crisis nog nooit zo groot als in het vierde kwartaal van 2012. De omzet van de architecten komt hiermee bijna 50 procent onder het niveau van voor de crisis die eind 2008 inzette.

De ingenieurs noteerden voor het eerst sinds begin 2009 een bescheiden plus: de omzet steeg met 0,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2012 daalde de omzet met 1,8 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Architecten en ingenieurs onverminderd somber

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de architecten- en ingenieursbranche dat het economisch klimaat heeft zien verslechteren, nagenoeg gelijk is als een kwartaal eerder. Per saldo nam 30 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat waar in het vierde kwartaal van 2012.

De personeelssterkte nam bij 25 procent van de architecten- en ingenieursbureaus af, terwijl 14 procent juist meer personeel inzette in het vierde kwartaal. Met uitzondering van het tweede kwartaal was de groep ondernemers die per saldo minder personeel nodig had in 2012 constant van omvang.

Over de orderpositie waren de ondernemers in 2012 negatief. In het vierde kwartaal vond per saldo 26 procent de orderpositie te klein.

Ontwikkelingen en oordeel architecten- en ingenieursbureaus (SBI 711)

Ontwikkelingen en oordeel architecten- en ingenieursbureaus (SBI 711)

Omzetdaling verwacht

De architecten en ingenieurs zijn voor het eerste kwartaal van 2013 overwegend pessimistisch gestemd. Zo verwacht per saldo 26 procent een verdere verslechtering van het economisch klimaat, een groter percentage negatief gestemden dan in de voorgaande kwartalen van 2012.

De omzetverwachtingen van architecten- en ingenieursbureaus wisselen sterk per kwartaal. In het vierde kwartaal is een hogere omzet gebruikelijk. Voor het eerste kwartaal verwacht per saldo 8 procent een afname van de omzet, ondanks hogere afzetprijzen.

Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers net zo pessimistisch als een kwartaal eerder. De personeelssterkte neemt naar verwachting bij per saldo 12 procent van de architecten- en ingenieursbureaus af.

Verwachtingen architecten- en ingenieursbureaus (SBI 711)

Verwachtingen architecten- en ingenieursbureaus (SBI 711)
 
Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.