Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van februari 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie nauwelijks veranderd is. De orderontvangsten zijn opnieuw afgenomen en de ondernemers oordelen negatiever over de orderpositie. Daarentegen zijn ze optimistischer in hun verwachtingen voor de productie in de komende maanden.

Ondernemers negatief over orderpositie

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode november – januari lager dan in de periode augustus - oktober. De productie is dan ook afgenomen in de periode november – januari. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in februari iets lager uit op 105,5. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt door de ondernemers, gelet op de tijd van het jaar, als klein beoordeeld. Deze oordelen zijn iets negatiever dan in voorgaande maanden. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde daarentegen in februari.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Meer productie en hogere afzetprijzen verwacht

Voor de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden verwachten de ondernemers per saldo een verdere verslechtering. De ondernemers voorzien wel een toename van de productie. Daarbij verwachten ze dat hun inkooporders eveneens zullen toenemen. Verder wordt een stijging in de afzetprijzen voorzien. Over de werkgelegenheid blijven de ondernemers negatief, 18 procent verwacht een afname tegenover slechts 4 procent die een uitbreiding verwacht.

Verwachting voor februari 2013 tot en met april 2013

Verwachting voor februari 2013 tot en met april 2013